Dostaniesz dotację i ...zapłacisz podatek od dotacji

kolektory-sloneczne-11-1Coraz więcej mówi się ostatnio o programie dopłat do kredytów na zakup i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych  w budynkach mieszkalnych. Ile naprawdę jest dotacji w dotacji?

 

 

 

 

 

  

UWAGA

TO JEST DOTACJA DO KREDYTU! JEŻELI CHCESZ ZAPŁACIĆ ZA KOLEKTOR SŁONECZNY Z WŁASNEJ KIESZENI NIE DOSTANIESZ ANI GROSZA DOTACJI!

Dysponentem środków unijnych na ten cel jest NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). A jest to kwota niemała – 300 mln zł do wydania w latach 2010 - 2014. Z tych środków będzie refundowane 45% kredytu dla osób prywatnych lub wspólnot mieszkaniowych, przeznaczonego na instalację kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody.

Pierwsze wrażenie – bardzo pozytywna sprawa – zmienia się w „plus ujemny” w miarę wgłębiania się w szczegóły tej akcji. Wychodzi bowiem, że głównym jej beneficjentem będą banki, które udzielą ponad 650 mln zł kredytów, zarabiając na czysto ok. 100 mln zł.

Kapnie też nieco skarbowi Państwa, gdyż dotacja jest opodatkowana PIT-em (18% lub 32%), czyli z 300 mln zł dotacji ok. 60 mln zł, albo i więcej, weźmie fiskus. Dla nas, inwestorów zakładających kolektory słoneczne, z unijnych 300 mln zł pozostanie „mniejsza połowa”, nie więcej niż 140 mln zł, czyli pod hasłem 45% pomocy publicznej realna pomoc wyniesie do 20%.

Z uporem podkreśla się w tej akcji, że kolektory słoneczne muszą służyć wytwarzaniu ciepłej wody. Nie wolno użyć tej wody do ogrzewania. Wiadomo, że kolektory niewiele zdziałają w ogrzewaniu, bo w zimie są mniej wydajne, ale dlaczego doktrynalnie tę ich funkcję wykluczamy? Przecież w polskich domach zużycie energii cieplnej na c.o. jest ok. 4 razy większe niż na ciepłą wodę. W przeciętnym domu zamieszkałym przez 4-osobową rodzinę na potrzeby ciepłej wody zużywa się rocznie ok. 4000 kWh energii cieplnej natomiast na potrzeby ogrzewania zużywa się rocznie ok. 16 000 kWh energii cieplnej. 

 

 
KOLEKTOR DLA KOWALSKIEGO (dane na rok 2010)

Oceńmy sytuację z pozycji inwestora indywidualnego. Załóżmy, że Kowalscy to rodzina 4-osobowa, zużywająca typowe statystycznie ilości ciepłej wody t.j. ok. 60 litrów/osobę-dzień, czyli całkowite dzienne zużycie ciepłej wody dla tej rodziny wynosi ok. 240 litrów.

  
Przyjmuje się, iż 1m2 kolektorów słonecznych może ogrzać przez dzień ok. 50 litrów wody. Zatem dla naszej przykładowej rodziny potrzeba ok. 5 m2 kolektora z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności ok. 240 litrów . Realny koszt wykonania instalacji  wynosi obecnie ok. 3250 zł/m2.

Zatem całkowity koszt tej inwestycji wynosi
 5 m2 × 3250 zł/m2 = 16 250 zł 

NFOŚiGW uruchomi dotację w zakresie tzw. kosztów kwalifikowanych, ale z limitem za 1 m2 maksymalnie do 2.500 zł/m2.
Zatem możemy otrzymać kredyt z dotacją na kwotę

5 m2 × 2 500 zł/m2 = 12 500 zł

Oczywiście, bank może zaoferować kredyt na całą kwotę inwestycji, t.j. 16 250 zł, ale dotacją będzie objęte tylko 12 500 zł. Załóżmy, że weźmiemy kredyt 12 500 zł, a pozostałą kwotę 3 750 zł zapłacimy gotówką.
Dotacja wyniesie 45% od wartości kredytu czyli

45% od 12 500 zł = 5 625 zł

To znaczy, że 5 625 zł otrzyma bank udzielający kredytu, a nie Kowalscy, gdyż  od tej dotacji trzeba odjąć koszt kredytu oraz podatek od dotacji.

 

KOSZT KREDYTU
Wyliczenie kosztu kredytu nie jest łatwe, gdyż zależy od wielu zmiennych. Ogólnie składa się on z prowizji i odsetek banku. Prowizja jest liczona jednorazowo od całości kredytu i zwykle wynosi 3÷5 %. Przyjmijmy 4%, zatem

4% od 12 500 zł = 500 zł

Odsetki w każdym banku mogą być inne i silnie zależą od okresu na jaki bierzemy kredyt. Weźmy dla przykładu Warszawski Bank Spółdzielczy, który będzie udzielał kredytu z dotacją na warunkach:

WIBOR 3M + marża, której wysokość wynosi 6 pkt. proc. w przypadku kredytu do 36 miesięcy i 6,9 pkt. proc. w przypadku kredytu na okres do 72 miesięcy. Zatem odsetki w tym banku wyniosą:

 3,82% (WIBOR 3M na dzień 20.08.2010) + 6% = 9,82% lub 3,82% + 6,9% = 10,72%

Na przykład dla kredytu na 36 miesięcy odsetki 9,82% od tej wartości kredytu wyniosą około 1 000 zł.

Dostałeś dotację, teraz zapłać podatek dochodowy od tej dotacji.

Uwaga. W 2011 roku WIBOR jest już zupełnie inny. Oprocentowanie i koszt kredytu zależą od konkretnego banku.

  

PODATEK OD DOTACJI

Jeśli ktoś osiąga roczny dochód (wraz z dotacją) poniżej 85 582 zł, to zapłaci 18%, a jeśli powyżej tej kwoty, to zapłaci 32% podatku.
Zatem

18% od 5 625 zł = 1 012,50 zł ≈ 1 000 zł
32% od 5 625 zł = 1 800 zł

Ostatecznie, rzeczywista dotacja dla Kowalskich wyniesie:
Dla biedniejszych (podatek PIT 18%):

 5625 zł – 500 zł – 1 000 zł – 1 000 zł = 3 125 zł  co stanowi 19,2% całkowitych kosztów inwestycji

 Dla bogatszych (podatek PIT 32%):

 5625 zł – 500 zł – 1 000 zł – 1 800 zł = 2 325 zł  co stanowi 14,3% całkowitych kosztów inwestycji


 

REALNA DOTACJA WYNOSI WIĘC OD 14% DO 19% CAŁKOWITYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.


Pytania.

1. Czy otrzymana dopłata do kredytu jest opodatkowana podatkiem dochodowym?

Otrzymana dopłata do kredytu stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy ją ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym. NFOŚiGW przekazuje informację podatkową PIT-8c na adres wskazany we Wniosku o kredyt z dotacją, najpóźniej do 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym przekazano dotację..

2. Czy osoby fizyczne nie rozliczające się z urzędem skarbowym – np. rolnicy oraz osoby rozliczające się ryczałtem na stawce np. 5,5% obejmuje opodatkowanie z tytułu otrzymanej dotacji NFOŚiGW?

Udzielenie przez NFOŚiGW przedmiotowego dofinansowania kwalifikuje się jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.:Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zmianami). O tym, czy powstaje zobowiązanie podatkowe przesądzają przepisy poszczególnych ustaw podatkowych. Opodatkowanie występuje na zasadach ogólnych (PIT 36).


źródło: budujemydom.pl

 

Komentarze 

 
0 #1 Aleks 2015-01-23 08:34
Co za głupoty!!!! Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacja jest wolna od podatku dochodowego
Cytować